Trafikverket guidar till klimatsmarta val av tunga fordon

22 September
2014


Bild: Volvo FH16 bärgare. Årsmodell: 2011-12. Motor: D16G 700
Källa: Rackstad.com

Hittills existerar inga gemensamma rutiner för redovisning av bränsleutsläpp och medföljande utsläpp för tunga fordon i Sverige, men detta kommer förhoppningsvis att förändras med tiden då utveckling inom området pågår. För dig som ändå vill vara miljömedveten i ditt val av tungt fordon har Trafikverket tagit fram en guide, helt enkelt tips och råd för dig som är på väg att köpa en ny lastbil eller en buss och vill göra det på ett så klimatsmart val som möjligt.

Guiden är uppdelad i tolv separata delar och behandlar viktiga frågor som är av stor vikt vad gäller klimatpåverkan orsakad av tunga fordon. De olika delarna är:
 

Fordonens energianvändning
Miljön behöver en minskad dieselförbrukning. Här lär du dig hur.
 

Fordons vikt, last och motor
Att välja fordon med rätt vikt och motorstorlek för uppgiften.
 

Lastspecifika värden, distansspecifika värden och viktspecifika värden.
 

Bränsleförbrukning vs bränsleeffektivitet
Bränsleförbrukning och bränsleeffektivitet är två skilda saker.
 

Rullmotståndets inverkan på bränsleförbrukning
Valet av däck påverkar bränsleåtgången.
 

Luftmotståndets inverkan på bränsleförbrukning
Höjd och framyta två viktiga faktorer för luftmotstånd.
 

Växellådans inverkan på bränsleförbrukning
Manuell mer effektiv än en traditionell automatisk.
 

Hybriddrift
Stor potential att spara bränsle.
 

Möjligheten att minska bränsleförbrukning.
Optimering av t.ex. lyftkranar, kylaggregat och kompressorer.
 

Smörjmedlets inverkan på bränsleförbrukning
Med rätt motorolja kan 1-2 % sparas.
 

Avgasrening
Flertalet tekniker klarar dagens krav.
 

Bränslen
Diesel vanligast idag. Alternativ som metangas, etanol och FAME finns.