Tankfartyg fullastat med eldningsolja fattade eld nära Simrishamn

28 December
2014


För en tid sedan så drabbades ett stort tankfartyg fyllt med eldningsolja från Cypern av en svår brand som kunde ha orsakat flera dödsfall och lett till en större miljökatastrof utanför Simrishamn. Branden uppstod i maskinrummet och tolv personer befann sig ombord på fartyget.

Det 100 meter långa tankfartyget ropade på hjälp med det internationella hjälpordet ”mayday” vilket uppfattades av larmcentralen. Genom snabb larmhantering kontaktades såväl räddningshelikopter, räddningsbåt och ett kustbevakningsfartyg som stod till förfogande. Tack vare ett internationellt hjälpsamarbete kunde den svenska räddningstjänsten tillsammans med den danska motsvarigheten stoppa branden. Det cypriotiska fartyget befann sig i danskt sjöräddningsområde, men Sjöfartsverket har ett nära samarbete med den danska räddningstjänsten.

Men med hjälp av det egna fartygets koldioxidsläckningssystem kunde man släcka den kraftiga elden inom en timmes arbete. Ingen av tankfartygets personal kom till skada och eldningsoljan fattade inte eld. Sverige stöttade räddningsaktionen med tillgängliga resurser säger Daniel Lindblad som är pressansvarig på Sjöfartsverket i tidningen Ystads Allehanda .

Eldningsolja som är ett vanligt medel som används i oljepannor för att värma upp bland annat hus, eller ge energi i motorer är mycket brandfarligt, och speciellt olja på vatten är svårt att hantera då vindarna styr dess riktning och natur och djurliv lätt drabbas kraftigt. NB Oljor är en lokal aktör som lägger stort fokus på säkerhet när deras produkter fraktas. Man är därför noga när man väljer sina samarbetspartners. På deras hemsida beskriver de eldningsolja mer ingående: http://www.nboljor.se/page/34/eldningsolja.aspx