Oljepriserna de lägsta på två år öppnar för nya möjligheter

28 December
2014


Låga oljepriser är goda nyheter för vissa länder, men dåliga nyheter för andra. För Norge är sjunkande oljepriser långt ifrån positivt – på senare tid har den norska oljeindustrin sagt upp 5 000 personer och enligt en artikel i Dagens Nyheter står fler på tur. Även Ryssland drabbas av de sänkta priserna eftersom deras ekonomi är beroende av oljan och prissänkningar innebär stora inkomstförluster för nationen. För de länder vars energiförsörjning och industri är beroende av oljeimport är de låga priserna däremot positiva.

Förra året nådde oljepriset en topp på över 115 amerikanska dollar per fat. Idag har priserna fallit med över 20 % till dagens pris på 91 dollar per fat. Thina Margrete Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea, förutspår inte att priserna kommer höjas igen på kort sigt. För DN berättar hon att det just nu råder väldigt dålig stämning på oljemarknaden.

De låga priserna kan förklaras delvis genom ett ökat oljeflöde och minskande efterfrågan. USA har ett finger med i spelet vad gäller utbud genom att utvinna olja av chiffer, något som inneburit stora förändringar på marknaden. Kina är ett av de länder vars efterfrågan på olja har avstannat på grund av stagnerad tillväxt i ekonomin.

I och med låga oljepriser borde bensinpriset i Sverige sjunka, kan tyckas. Dock påverkas våra bensinpriser marginellt i och med att dollarn just nu är stark och leder till högre importkostnader.

Dessa sänkningar gör det mer intressant för större inköp av olja för dem som förbrukar stora mängder under vintern. Det kan vara allt från hushåll med egen uppvärmning eller stora företagslokaler och transportföretag. Svenska Swea Energi är ett intressant företag som erbjuder just stora bulkleveranser av diesel, villaolja och eldningsolja. Man väljer att göra detta för att spara pengar åt kunder genom mängdrabatt och sänkta fraktkostnader. Något som med dagens prissläge utmärker sig som extra intressant.