Nya uppgifter om varför Ekfors Energi inte får bedriva elhandel

31 Mars
2014


Ekfors Energi AB kan inte längre bedriva elhandel eftersom bolaget har en skuld till Mälarenergi AB vilken uppgår till 10 miljoner kronor. Redan i november 2010 tappade Ekfors Energi möjlighet att bedriva elhandel genom att köpa och sälja el.

Det har tidigare varit otydligt vad som varit orsaken till denna utveckling och innan sades det bero på att bolaget inte hade anställt en ansvarig för att kontrollera och sammanställa företagets elförbrukning. Denne skulle sedan skicka in uppgifterna till Svenska kraftnät, vilket lagen kräver för att få bedriva elhandel.

Nu framgår att Ekfors Energi haft en stor skuld till Mälarenergi AB och att de därmed inte ville förlänga sitt avtal, vilket Kronofogdemyndigheten rapporterar.

Läs mer om energisektorn på miltronic.lappgroup.com.