iGD4SP – maskinstyrningssystemet som maximerar bandschaktares prestanda

4 Augusti
2014


Företaget Scanlaser levererar produkter och tjänster som effektiviserar anläggningsbyggande – nu lanserar det marknadsledande bolaget ett modernt maskinstyrningssystem med dubbla GPS-mottagare för bandschaktare.

Behållningen med det nya maskinstyrningssystemet, iGD4SP, är att maskinisten alltid kan köra maskinen på maximal hastighet utan att förlora riktning eller position. Oavsett hur fordonet svänger eller snurrar kan maskinen behålla precisionen och fordonsföraren slipper gå över samma område flera gånger.  Maskinisten kan även svänga schaktaren kraftigt utan att förlora höjd på fordonets blad, allt tack vare de två GPS-mottagarna som ger ett mycket stabilt tvärfall. Tekniken är mycket användbar på arbetsplatser där marken är ojämn och kuperad, exempelvis i skogsområden, i städer och på berg. För Stenbolaget som säljer natursten & marksten för anläggning av trädgård är det en viktig del av marknadsföringen att visa för kunder hur man arbetar. Man gör detta genom både video-tutorials och kundtävlingar. En innovation som denna skulle kunna göra stora skillnader i dessa guider och i sin tur enklare för många hemmafixare.

Fördelar med styrningssystemet iGD4SP är bland annat:

 

Finjustera bandschaktaren på högsta växeln

Få ett snabbare resultat utan att tappa i precision

Lägre transportkostnader och mindre maskinslitage

Förbättrad driftstid även under sämre GPS-förhållanden och eventuella signalstörningar

 

Tack vare det nya maskinstyrningssystemet kan nu bandschaktare användas även för finjusteringar vid anläggningsbyggande. Färre maskiner krävs på byggplatsen vilket medför reducerade kostnader och den ökade prestandan innebär kortare arbetstid. Besök Scanlaser för mer information rörande deras innovativa styrningssystem.