Goda råd till blivande småföretagare

16 Juni
2014


Många drömmer om ett eget företag, och den frihet denna typ av arbete kan innebära gentemot en fast anställning. Men arbetet kan vara tungt och hårt till en början, något som många glömmer och som småföretagare har man inte samma skydd vid sjukdom eller samma jämna inkomst som fastanställda. Nedan följer ett par goda råd till dig som funderar på att ta steget och bli småföretagare:

1. Arbeta med det du gillar

Som egenföretagare kommer du sannolikt få arbeta mer än de traditionella åtta timmarna per dag, i alla fall i början av din småföretagarkarriär. Satsa därför på ett eget företag inom en bransch du redan kan och brinner för. Det är inte en bra idé att satsa på ett område som du saknar kunskap och erfarenhet inom. Gillar du det du gör kommer du också kunna arbeta mer utan att bli modfälld.

2. Arbeta fram en skarp affärsplan

Som småföretagare är du din egen chef. Ingen kommer att säga åt dig vad du ska göra, en enorm frihet men också ett hinder. För att du ska lyckas med ditt företagande krävs det att du tar fram en bra affärsplan där du fastställer tydliga mål. Vad vill du uppnå med ditt företag? Hur ska du ta dig dit? Vad krävs av dig och omvärlden? När det blir tufft eller du känner dig osäker kan du alltid luta dig mot affärsplanen för att styra in på rätt kurs igen.

3. Stå ut från mängden

Konkurrensen kommer troligtvis vara hård inom ditt affärsområde. Tänk över vilka som är dina kunder och försök identifiera just din nisch. Hur är du bättre än konkurrenterna och vad gör din affärsidé unik och attraktiv? Vad är dina konkurrenters svagheter? Hur kan du göra det dem gör bättre?

4. Be om hjälp

Det finns alltid områden som man som småföretagare inte kan lika bra. Vill du inte använda dyrbar tid till att bokföra eller designa en ny webbsida kan du alltid be om hjälp. Anlita en revisor eller en webbdesigner och fokusera på det du gör bäst.

5. Var disciplinerad

Med ökad frihet kommer också ökat ansvar. Som egenföretagare gäller det att planera sin arbetsdag noggrant och bestämma när och hur du ska göra vad. Som fastanställd får man ofta hjälp med detta och blir påmind när man inte gjort klart de arbetsuppgifter man åtagit sig. Som småföretagare är ditt arbetsschema ditt ansvar och det är viktigt att utföra de uppgifter som ger intäkter och inte bara de som är roliga.

6. Skaffa ett stabilt bollplank

Det finns troligtvis en rad småföretagare som varit igång längre än du. Skaffa dig en mentor som kan agera bollplank och ge dig goda råd när du behöver dem som mest. Som egenföretagare kan man lätt bli omotiverad emellanåt när kunderna inte strömmar till och då kan ett samtal till en erfaren företagare göra att du återfår din motivation. 

Läs mer om att starta eget på:

Skatteverket

Almi

Cash IT